• عکس باید حتما jpg , png, jpeg باشد.
  • حجم عکس حتما باید زیر ۴۰۰ کیلوبایت باشد.